Програмиране на C# с бази данни – през януари в ученическата софтуерна академия

by on 10.01.2012 » Add the first comment.
Share

В рамките на ученическата софтуерна академия, се организира поредната среща за подготовка за ИТ олимпиадата: безплатни тридневни уроци “програмиране на C# с бази данни”. Курсът ще се проведе на 23, 24 и 25 януари 2012 г. в голямата учебна зала на Телерик в София.

C# и бази данни – учебна програма

Учебната програма на уроците по програмиране на C# с бази данни, SQL, SQL Server и Entity Framework включва следните теми, свързани с подготовката на ученици за участие в Националната ИТ олимпиада (НОИТ) и усвояване на съвременните технологии за разработка на софтуер:

  1. Подготовка за теста на НОИТ
  2. .NET Framework – архитектура
  3. Преглед на езика C# – условни конструкции, цикли, масиви, методи
  4. Преглед на езика C# –  обекти, стрингове, колекции, атрибути
  5. Обектно-ориентирано програмиране (ООП) с езика C# – класове, обекти, членове на класовете, наследяване, полиморфизъм
  6. Бази данни, SQL и MS SQL Server, моделира на бази данни
  7. LINQ (C# Language Integrated Query) – заявки към колекции от данни
  8. ADO.NET Entity Framework – ORM система за достъп до бази данни от C#

Как да участваме в безплатните уроци по C# и бази данни?

За участие в безплатните уроци по C# и бази данни на 23,24 и 25 януари посетете официалния сайт на софтуерната академия на СофтУни за ученици.

Следващи безплатни уроци – WPF и XAML

Планираме и втора част на безплатните уроци по C#, насочена към десктоп програмирането. В нея ще учим как да разработваме настолни GUI приложения за Windows чрез съвременните .NET технологии: XAML и WPF. Очаквайте информация за втората част на безплатните уроци през февруари 2012 г.

Find more like this: Курсове, Новини, НОИТ 2012 , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *