НОИТ 2012 – Монтана – график

by on 08.12.2011 » Add the first comment.
Share

Родното министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) публикува официалната заповед на министъра на образованието за провеждане на олимпиадите за 2012 г. Вече имаме дати за общинските, областните и националните кръгове на олимпиадите по Информатика (НОИ) и по Информационни технологии (НОИТ).

Национална олимпиада по информационни технологии (НОИТ) 2012 – график

През учебната 2011 / 2012 г. Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ 2012) ще се проведе по традиция в 3 кръга:

 • Общински кръг – до 6.01.2012 г. Това означава, че проектите се предават по-рано според обявените срокове от местните комисии по ИТ.
 • Областен кръг – до 10.03.2012 г. Преминалите общински кръг проекти се разглеждат в посочения срок от обласните комисии по ИТ.
 • Национален (финален) кръг – 12-13.05.2012 г., гр. Монтана. Националният кръг на ИТ олимпиадата е най-важният. Той е финалът, където най-добрите млади софтуерни инженери и ИТ специалисти в България мерят сили на живо, пред национална комисия. Финалът на НОИТ 2012 е най-престижното състезание по приложно програмиране, разработка на софтуер, уеб технологии и мултимедия, което се провежда в България за 2012 г. и шампионите от него се приемат без изпит в най-добрите български университети. За да се подготвите за финала на НОИТ 2012, не пропускайте безплатните обучения от СофтУни за софтуерни инженери.

Национална олимпиада по информатика (НОИ) 2012 – график

През учебната 2011 / 2012 г. Националната олимпиада по информатика (НОИ 2012) ще се проведе по традиция в 3 кръга:

 • Общински кръг – до 5.01.2012 г. Общинският кръг на олимпиадата по информатика се провежда по места във формат 3-4 практически задачи на компютър за 4 часа. Решенията на задачите се проверяват от местан комисия.
 • Областен кръг – до 7.04.2012 г. Преминалите общински кръг ученици се явяват на втори кръг (областен) на олимпиадата по информатика. В него те трябва да решат 3-4 практически задачи на компютър за 4 часа. Решенията на задачите се проверяват от национална комисия.
 • Национален (финален) кръг – 5-6.05.2012 г., гр. Ямбол. Националният кръг на олимпиадата по информатика (НОИ) е най-важният. Той е финалът, където най-добрите млади информатици на България мерят сили пред национална комисия. Финалът на НОИ 2012 е най-престижното състезание по алгоритмично програмиране в България за 2012 г. и шампионите от него се приемат без изпит в най-добрите български университети и участват в международната олимпиада по информатика (IOI 2012).

Официални състезания по информационни технологии (ИТ) за 2012 г.

Според графика на министерството на образованието сред официалните състезания по информационни технологии са следните:

 • Национален есенен турнир “Компютърните приложения в класната стая” – 5-6.11.2011 г., гр. Ямбол
 • Национално състезание по компютърни мрежи – 21-22.04.2012 г., гр. София

Официални състезания по информатика за 2012 г.

Графикът на МОМН предвижда следните официални състезания по информатика за 2012 г.:
 • Национален есенен турнир по информатика – 26-27.11.2011 г., Шумен
 • Зимни състезания по информатика – 11-12.02.2012 г., Велико Търново
 • Национален пролетен турнир по информатика – 9-10.06.2012 г., Пловдив

Find more like this: Новини, НОИТ 2012, Състезания , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *