Примерни тестове

Share

Тестовите работи са анонимни, като всяка работа се проверява от двама проверители – членове на Националната комисия. Разкриването на анонимността и обявяването на резултатите се извършват на следващия ден след втория ден на олимпиадата. Веднага след обявяване на резултатите всеки участник има право да подаде контестация до комисията. Подаването на контестация става чрез попълване на бланка за контестация (по образец, подготвен от комисията). Разглеждането на контестациите се извършва от комисията от други членове, непроверявали работата на ученика. При съгласие се подписва бланката за контестация. При несъгласие на подалия контестация въпросът се отнася до председателя на журито. Неговото решение е окончателно.

Крайната оценка на всеки участник се определя по следния начин:
  • отличен (6) на ученика, класиран на първо място на националния кръг на олимпиадата, и на учениците, получили от 90% (включително) до 100% от средния брой точки на първите трима;
  • отличен (5,75) на учениците, получили от 85% (включително) до 90% от средния брой точки на първите трима;
  • отлично оборудвана компютърна зала с най-съвременна техника; ресторант – 140 места, удобен за приеми, коктейли и други тържествени събития;
  • отличен (5,50) на учениците, получили от 75% (включително) до 85% от средния брой точки на първите трима.

One Response to Примерни тестове

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *